ФИЛОСОФИЈА

(укупно постављено 19 текстова)

ПОВРАТАК НА ГЛАВНУ СТРАНУ

 

ИСТОРИЈА ФИЛОСОФИЈЕ

Фредерик Коплстон - Новопитагоровство

Ханс Кремер - Основна поставка појма слободе у антици

 

АНТИЧКА

 

Извори:

         Платон - Одбрана Сократова

Беседе:

Темистокле - Беседа пред персијским царем  (Из: Плутарх, Темистокле, 28)

Перикле - Надгробна беседа  (Из: Тукидид, Пелопонески рат)

Горгија - Похвала Хелени

Исократ - На збору

Демостен - О венцу

Марко Тулије Цицерон - Прва беседа против Катилине

Марко Тулије Цицерон - О вредности поезије

Студије и коментари:

        Живот и учење Сократа, Платона и Аристотела.  (Спољашњи линк)

        Јоанис Сикутрис - Платонски ерос и хришћанска љубав

 

КЛАСИЧНА

Николај Берђајев - Демократија

 

САВРЕМЕНА

       Николај Лудовикос - Онтолошке и козмолошке додирне тачке теологије и природних наука

       Бранислав Петронијевић - Онтолошки доказ за постојање апсолута

       Петрић Борислав - Специфичне одлике руске философије

       Николај Берђајев - О фанатизму, ортодоксији и истини

       Мартин Хајдигер - Превладавање метафизике

 

ДОМАЋИ АУТОРИ

Александар Добријевић - О различитим врстама нормативитета

Александар Добријевић - Ка адекватној етичкој теорији

Богољуб Шијаковић - Критика балканистичког дискурса, Прилог феноменологији "другости" Бaлкана

 

          _______________________________________________________

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

http://www.filozofija.net/

http://bs.wikipedia.org/wiki/Category:Filozofija

http://www.gerila.com/knjige/oblasti/drustvo/filozofija.htm